چطور میتوانیم یک مرد را دلداده و شیفته خودمان کنیم؟

در دید اولیه مردها سرسخت و کم احساس دیده میشوند . ولی آن گونه نیست , بلکه مردها در ارتباط ها عاطفی شان آسیب پذیر تر از زنان می‌باشند , ولی وقتی واقعا شیفته باشند . دراین مقاله شما رابا روش هایي آشنا می کنیم که میتوانید با به کار گیری از انها مردی راکه دوستش دارید را دلداده خودتان فرمایید
خلاف تصورها و باورهای برخی افراد مردها سرسخت و کم احساس میباشند , البته آن جور نیست مردها پشت ظاهرشان که آن رابا نام مردانه میشناسیم , فوق العاده احساساتی میباشند در باخت هاي عشقی این مردان می باشند که بیشترین ضربه را می بینند . روز جاری شما رابا خصوصیاتی از مردان آشنا می کنیم که با به کارگیری از آنان مردی راکه میخواهید را دلداده خودتان نمایید .
به او اعتماد داشته باشید
با تماس گرفتن تلفن او و لحنی که حس کردید دارد با یک خانم سخن می نماید خشمگین نشوید و خاطر بافی نکنید که وی دارد بشما خیانت می نماید یا این که این که حس شما رابه بازی گرفته است . در‌صورتی‌که می‌خواهید ارتباط تان را نگهداری فرمایید به وی اعتماد داشته باشید و این مورد رابه او نشان دهید , مدام به وی بگویید که نسبت به او اعتماد دارید و مدام روی او حساب میکنید . مردها زمانی احساس اعتماد شمارا ببینند خودشان را نسبت بشما مسئول می دانند .

تلاش نکنید او را تغییر دهید
هیچ تلاشی برای عوض کردن وی نکنید , مردها به واسطه مرد بودنشان کبر و غرور مخفی اي دارند و تقاضای تغییر از آن ها موجب می شود آن ها اندیشه کنند که نقصی دارا هستند , بجای اینکار میتوانید با محبت و اعتماد و علاقه زنانه خودتان کاری فرمائید وی تلاش کند طوری باشد که شما دل تان میـــخواهد .

هرچیزی شما دوست دارید او دوست ندارد , او را وادار به پذیرش چیزی نکنید
این یک جور خودخواهی است که بخواهیم هرچه را خودمان دوست داریم دور و بری ها مان و خصوصاً معشوق مان نیز آنرا دوست داشته باشد , گه گاه زوج هایي را میبینم که علایق شان خیلی باهم فرق دارد البته عاشقانه یکدیگر را دوست دارند , دوست داشتن به علایق و افکار همسان نیست , دوست داشتن بی استدلال است , دوست داشتن حس عشق و علاقه است , احساساتی از درون سینه , تپش هاي تند قلب!
در صورتی آهنگی دوست دارید و او دوست ندارد , در شرایطی‌که فیلمی دوست دارید که وی دوست ندارد , در صورتی دوستانی دارید که دوستشان دارید البته او ندارد , دلیل نمیشود او را وادار به دوست داشتن شان فرمائید و یا این که تصور کنید تفاهم ندارید! خیر! دوست داشتن و وفاداری از روح طلوع می نماید خیر عقل و تفاهمات! نیازی نیست هر چه شما دوست دارید او نیز دوست داشته باشد . او را همانگونه که می‌باشد دوست بدارید مطمئن باشید زمانی عمق عشق و علاقه شما‌را ببیند آن وقت هر چه شما دوست دارید را دوست می‌دارد , می‌پرسید چرا؟ زیرا او اول شما‌را دوست دارد و چون شمارا دوست دارااست هر چه دوست بدارید بی آنکه حتی بخواهد دوست می دارد! بنابر این با توضیحاتی که ابلاغ شد این نکات را درنظر بگیرید و از آنان استفاده نمائید , بگذارید مقداری زمان بگذرد و بعد از آن ببینید به چه شکل توانسته اید با علاقه پاک خودتان مردی راکه دوست دارید تبدیل فرمائید به همان سوار با اسب سپید و انگشتر طلا .
از او نخواهید که به خانم هاي دیگر بی توجهی نماید
برای این که مرد خودرا نگه دارید , از وی نخواهید که هر وقت زنی که غیر از شما می‌بیند پا به فرار بگذارد! نخواهید هنگامی خارج می‌رود شلوارش را تا زیر بغلش بالا بکشد! با این امور تنها حس بی اعتمادی نسبت به او را بروز میدهید . مثلاً شما نیز هنگامی در خیابان یا این که مترو یا این که در بوستان مردی خوش قیافه و بلند قد می بینید به او نگاه می‌کنید مگر نه؟! مردها نیز هنگامی زن زیبایی ببینند به وی نگاه می نمایند . دلیل این رفتارهای ما بی وفایی نیست! بشر زیبایی را دوست داراست و این در وجود بشر جا دارااست , بشر هر چیز زیبایی را ببیند به آن خیره می شود , پس هنگامی دیدید او زنی زا خوشگل خطاب کرد یا این که به زن زیبایی نگاه کرد تفکر نکنید در حال نقشه کشیدن برای خیانت است! خیر! بازهم می گویم هنگامی شیفته شما باشد هنگامی عمیقاً شما‌را دوست داشته باشد صرفا شما‌را می‌بیند و در شرایطی‌که ملکه زیبایی اسپانیا نیز بخواهد به وی نزدیک شود , وی یک تار گیسو شمارا نیز با آن ملکه زیبایی عوض نمیکند .
نباید او را وادار نمایید تا تصور نماید باید مراقب شما باشد
ممکن است مرد شما مقداری سر به هوا باشد یا این که به واسطه شغل اش یا این که بعضا مشکلات فراوان متوجه شما نباشد , ولی هرگز وقت این چیزها رابه صورت چکش در نیاورید ودر سر او نکوبید . این وظیفه مرد شماست که مدام مراقب شما باشد و نیاز هاي شمارا برآورده نماید , البته هرگز او را به اینکار وادار نمائید , چون که اینکار صرفا تاثیر منفی بر ارتباط دارد .

 

راز های جذابیت و شیفته کردن مردان به خود

5 ویژگی زنانه که مردان را جذب و شیفته می نماید

مردان دلداده عده اي از خصوصیات زنانه می باشند , ولی ممکن است خانمها ازآن خبر نداشته بـاشند . در صورتی بدانید که کدام امور قادر است یک مرد را جذب و شیفته شما نماید بـاید همین روز جاری دست بکار گردید و برای ساخت رابطه یا این که تدام ارتباط عاشقانه بـا شریک زندگی خویش فعالیت فرمایید .

خصوصیات خانمها
زیبـایی بدون شک حیاتی اســـت , ولی همه ی‌چیز نیست . دختری که خیلی خوش سیما نیست بـاز هم می تواند مردان شیفته متعددی داشته‌ بـاشد . رمز جذب مردان صرفا زیبـا بودن نیست , زیرا بی تردید نیازمند چیزهای بیشتری اســـت .

۱ . بـا سایر افراد مهربان باشید
به نقل از پارس ناز , نیازی به بیان کردن نیست که‌این خیلی مــهم اســـت . بـا همگی ی مودبـانه کلام فرمائید و بـا دیگران گرم و صمیمی بـاشید . این نه صرفا برای تحت تاثیر نهادن مردتان , بلکه به خاطر بشریت کلیدی اســـت . این ۱۰ ویژگی خانمها بی تردید مرد محبوب‌تان را وادار می‌نماید شما‌را بیش‌تر دورازشوخی بگیرد و ممکن اســـت چه بسا عاشق‌تان شود .

۲ . عطری وسوسه‌ کننده
زمانی بـا یک آغوش از او خداحافظی می کنید , اجازه بدهید عطرتان به نفع شما فعالیت نماید . مردها شیدا این میباشند که نامزدشان بوی فوق‌العاده‌اي داشته‌بـاشد . رایحه رابه مچ دست‌ها , اطراف گردن , پشت گوش , و روی اســـتخوان ترقوه بزنید تا مطمئن گردید عطرتان به یادماندنی اســـت . می‌توانید در مناسبت‌هاي گوناگون از عطرهای متفاوت اســـتفاده نمایید . عطرهای متنوعی بخرید و مشاهده کنید کدام‌یک برایتان بهترین نتیجه را داراست . خوش‌بختانه وادار نیستید برای خریدن‌شان از منزل خارج بروید .

۳ . هوش هیجانی بـالا «اي‌ کیو»

به عنوان یک دختر , اکثر اوقات از شما توقع می‌رود هیجان‌هاي عمیقی داشته‌بـاشید . ولی معنی‌اش به هیچ عنوان این نیست که هر وقت قصه غم‌انگیزی شنیدید چشم‌هاي‌تان را مملو از اشک نمائید . یک خانم بـا هوش هیجانی بـالا«که به آن اي‌کیو نیز گفته میشود» میتواند هر زمان که مردش به هدف نیاز دارااست او را تشویق نماید و برای‌اش الهام‌بخش بـاشد . این خانم بجای این‌که داســـتان‌هاي غم‌انگیز غیرضروری رفتار نماید , در زمان مناسب جملا‌ت قابل قبولی میگوید .

۴ . بسیار لبخند بزنید«البته نه غیرضروری»
مردها دیوانه‌ي لبخند یک دختر میباشند . لبخندتان بـاید حقیقی و واقعی و شیرین بـاشد . در غیر این‌صورت به اجبار لبخند نزنید , ممکن است مردتان تفکر نماید غیر طبیعی می باشید . هم‌ چنین , زمانی بـا او می باشید , تمام توجه‌تان رابه وی بدهید و به جوک‌هاي‌اش بخندید . نشان بدهید از بودن بـا او خوشحال می باشید . او بقیه‌ي امور را انجام میدهد .

۵ . بـا او دعوا کنید و کم نیاورید

یک دختر جذاب کم‌عقل صرفا چند ساعت دیدنی اســـت . بیش‌تر مردها دختری را میخواهند که از کارها جهان آگاهی داشته‌بـاشد و بـا آنان منطقی دعوا نماید . مردان حقیقی و واقعی شیفته این میباشند که به آن ها نشان دهید آی‌کیوی بـالایی دارید .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید