شیرینی خوران یکی مراسمهای سنتی مراحل وصلت در جمهوری اسلامی ایران است که بعداز توافق دو خانوده برای تزویج انجام میشود و آن عبارت است از مجلسی زنانه که در آن , خانواده داماد هدایایی از جمله طاقه شال ترمه را به عروس پیشکش می نمایند .
ترسیم است که طاق شال را به همراه یک‌سری خوانچه ( سینی تزئین شده ) و شاخه نبات از گذشته ( پیش از ظهر ) به خانه عروس بفرستند و زنان متشخص خانواده داماد بعداز غروب به خانه عروس فرایند . چای و شربت و شیرینی بخورند و رینگ نامزدی به دست عروس نمایند .
امروزه مراسم نامزدی در بیشتر جاهای کشور‌ایران جایگزین مراسم شیرینی خوران شده‌است . مراسم نامزدی مدرن مراسمی شبیه مراسم عروسی ( با تشریفات سبکتر ) است که هزینه آن بر عهده خانوداه عروس است مگر مواقعی که در اصل با توافق دو خانواده بوسیله خانواده داماد انجام می‌گیرد ( ماننده هزینه موزیک ، هزینه فیلمبدرای ، هزینه شیرینی و ….).
پس از مراسم شیرینی خوران دوران شیرین نامزدی (گردشهای دو نفره ) جهت آشنای بیشتر زوجین آغاز میشود .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید