عهد زناشویی به عبارتی وصلت و عبارت است از توافق یک زن و مرد جهت تولید معاش مشترک , و قانون ها خاصی بر این قول حکومت می­نماید . بسته به تمدن یگانه جامعه , جهت منعقد عقد , طرفین می بایست کلماتی دایر بر پذیرفتن این عهد ادا نمایند . به طور معمول عقد نکاح در مراسم خاصی که به آن << مراسم عقد >> می‌گویند , انجام می­شود .

عقد نکاح عقدی است که با ویژگی­های خویش از دیگر عقود و معاملات ممتاز و مختلفی است , به نظر جنبه های معنوی و فلسفه وجودی این عقد , نمی‌توان آن را با شائبه­های دنیوی آمیخته دانست , براین اساس این عقد را بایستی با حیث ویژگی ویژه آن مورد بررسی قرار اعطا کرد .

اگرچه که امروزه متاسفانه عقد نکاح با مساله دنیوی آلوده و کثیف شده و برخی خانواده­ها از جنبه معنوی و فلسفی اساسی نکاح به دور افتاده­اند , ولی در حقیقت بایستی اعلام کرد که مساله و تعهدات دنیوی درین عقد , جنبه فرعی دارااست و فلسفه کلیدی در عقد نکاح به عبارتی جنبه معنوی و همان جنبه عبادی و مذهبی است و بنیادی که در معادلات معوض رعایت می­شود , در‌این عقد ملحوظ نمی­گردد .

به عقیده معروف فقها مراد از عقد نکاح ساخت نسل است در حالی که منظور از نکاح جداازهم انتفاع و استمتاع است .

عقد نکاح پیچیده ­ترین عقد مصرح در مقررات دولتی سرزمین است . درپی عقد نکاح تکالیف بخش اعظمی بر ذمه زن وشوهر قرار می‌گیرد , براین اساس پیشین و بعد از ساخت ارتباط زوجیت و هم انحلال آن دربردارنده نکات حقوقی فراوانی است .

شروط عقد نکاح :

1 – انجام ایجاب و پذیرش درست به وسیله عاقدین .

2 – حضور دو نفر شاهد با اهلیت .

3 – عدم موجودیت حرمت همیشگی و یا این که موقت میان ناکح و منکوحه .

نکاتی درست و مشروع است که واجد شرایط پایین باشد ,

1 – فرق جنسیت : یعنی زن و مرد نکاح نمایند . خیر مرد با مرد و زن با زن .

2 – اهلیت : در ضابطه دولتی مرزو بوم سن وصلت برای مردها را 18 سالگی و برای زن ها را 16 سالگی گزینش کرده­اند . مگر در مواقع خراب قاضی می‌تواند حکم عقد نکاح را گذشته از این سن صادر نماید , برای مثال در صورت آبستن شدن دختر به وسیله پسری که هنوز سن تزویج را بی نقص نکرده است .

3 – رضا : رضایت در نکاح شرط است و آزاد بودن اظهار رضایت هم شرط می­باشد . یعنی اشخاصی که وصلت می­نمایند بایستی در محکمه حاضر شده و رضایت خویش را اظهار کند و از همین منجر است تا ناکح و منکوحه بطور آزادانه اظهار رضایت کنند .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید