مهر بران ( مهربرون ) یا این که خرج بران ( خرج بری ) یک کدام از مراسمهای سنتی روند وصلت در جمهوری اسلامی ایران است و آن عبارت است از مجلسی مردانه که در آن مهریه و شیربهای عروس بوسیله خانواده عروس و داماد انتخاب می شود . مدل زنانه همین گرد‌همایی آری بران اسم دارااست .
بعد از آنکه مراسم خواستگاری به سرنوشت رسید و دو خانواده کم و بیش اطمینان به عاقبت یافتن تزویج یافتند , خانواده داماد از خانواده عروس خواهش برگزاری نشست ( مهر بران ) می نماید . در قبلی ترسیم بر این بود که هر موقعی را خانواده داماد خواهش می نمودند , خانواده عروس مخالفت نموده و یکی دو روز دیرتر را قرار می گذاشتند . علت این دستور چنین بود که خانواده عروس نشان دهند شتاب ای در شوهر دادن دختر خویش ندارند . درطول روز رقم خورده , داماد به اتاق یکسری بدن از مردان دارای اعتبار خانواده خویش به منزل عروس می رفتند . بابا عروس هم مردان دارای اعتبار خاندانش را دعوت می نمود . امروزه در مراسم مهر بران زنان هم حضور دارا هستند .

انگیزه از برگزاری این گردهمایی , توافق بر راز میزان مهریه عروس است . به طور معمول مال توافق دو خانواده در کاغذ ای با خط خوش متن می شود و داماد ذیل آن قباله را امضاء می نماید و با مسئولیت می شود . سایرین هم با امضای قباله آن را سند مینمایند .

درقدیم فورا بعداز حصول توافق شیرینی هم به مجلس آورده میشد . گاه برای کاستن از رسوم , این مجلس با آری بران و شیرینی خوران ترکیب میگردد و مورخ جشن و پایکوبی عقد هم در به عبارتی مجلس معین می شود .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید